pondelok 6. októbra 2008

Modlitba pred pripojením sa k internetu

Všemohúci večný Bože,
ktorý si nás stvoril na Svoj obraz
a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe
a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
30. septembra 2008

Žiadne komentáre: