pondelok 27. októbra 2008

101 rokov černovskej tragédie

Dnes v pondelok 27.októbra 2008 si pripomíname stoprvé výročie černovskej tragédie . Pri posviacke kostola v Černovej zahynulo 15 ľudí a mnoho ďalších bolo ľahšie či vážnejšie zranených. Po tragédii nasledovalo vyšetrovanie a súdenie. Štyridsať osôb dostalo 37 rokov žalára či rôzne peňažné tresty. Dnes sa v Černovej po svätej omši o 18:00 uskutoční pietna spomienka.
V čom spočíva význam tejto udalosti z 27.októbra 1907? Čo nám dnes môže povedať?
Podľa Milky Demkovej, vnučky jednej z obetí streľby v Černovej, by sme si mali viac uvedomiť, že sme Slováci, že máme právo na sebaurčenie – ktoré nám už dnes nikto neberie. Ona sama sa modlieva za žandárov, ktorí v onú nedeľu 27.októbra 1907 strieľali. Aby im bolo odpustené.
Kňaz a rodák z Černovej Andrej Hlinka pri tridsiatom výročí masakry napísal: „Zabudli sme na žandárske bajonety a guľky. Zabudli sme i na maďarské žaláre. Ale na černovskú masakru a na černovský heroizmus nezabudneme nikdy." Jeho slová vyjadrujú myšlienku: odpustiť, ale nezabudnúť. Kto si nepamätá svoju históriu, bude si ju musieť zopakovať.
Zmysel Černovej pre dnešok odhalil profesor histórie Róbert Letz. „Ako udalosť tragická, ale nerozdeľujúca, skôr spájajúca, nás pripamätúva aj dnes na dôležitosť morálnych zásad v politickom živote, na nezmyselnosť národnostného útlaku, na nebezpečenstvo zneužitia moci a na to, že naša sloboda ako hodnota presahujúca úzky časový horizont lokálnych dejín, bola draho vyvážená a vykúpená krvou černovských martýrov."

Žiadne komentáre: