pondelok 27. októbra 2008

101 rokov černovskej tragédie

Dnes v pondelok 27.októbra 2008 si pripomíname stoprvé výročie černovskej tragédie . Pri posviacke kostola v Černovej zahynulo 15 ľudí a mnoho ďalších bolo ľahšie či vážnejšie zranených. Po tragédii nasledovalo vyšetrovanie a súdenie. Štyridsať osôb dostalo 37 rokov žalára či rôzne peňažné tresty. Dnes sa v Černovej po svätej omši o 18:00 uskutoční pietna spomienka.
V čom spočíva význam tejto udalosti z 27.októbra 1907? Čo nám dnes môže povedať?
Podľa Milky Demkovej, vnučky jednej z obetí streľby v Černovej, by sme si mali viac uvedomiť, že sme Slováci, že máme právo na sebaurčenie – ktoré nám už dnes nikto neberie. Ona sama sa modlieva za žandárov, ktorí v onú nedeľu 27.októbra 1907 strieľali. Aby im bolo odpustené.
Kňaz a rodák z Černovej Andrej Hlinka pri tridsiatom výročí masakry napísal: „Zabudli sme na žandárske bajonety a guľky. Zabudli sme i na maďarské žaláre. Ale na černovskú masakru a na černovský heroizmus nezabudneme nikdy." Jeho slová vyjadrujú myšlienku: odpustiť, ale nezabudnúť. Kto si nepamätá svoju históriu, bude si ju musieť zopakovať.
Zmysel Černovej pre dnešok odhalil profesor histórie Róbert Letz. „Ako udalosť tragická, ale nerozdeľujúca, skôr spájajúca, nás pripamätúva aj dnes na dôležitosť morálnych zásad v politickom živote, na nezmyselnosť národnostného útlaku, na nebezpečenstvo zneužitia moci a na to, že naša sloboda ako hodnota presahujúca úzky časový horizont lokálnych dejín, bola draho vyvážená a vykúpená krvou černovských martýrov."

pondelok 6. októbra 2008

Modlitba pred pripojením sa k internetu

Všemohúci večný Bože,
ktorý si nás stvoril na Svoj obraz
a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe
a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
30. septembra 2008

nedeľa 5. októbra 2008

sobota 4. októbra 2008

Iný kongres
Autor fotografií: Tomáš Zámečník

piatok 3. októbra 2008

Krása a mladosť - tak, ako ju uvidel Pavol Rábara

Autor fotografií: Pavol Rábara

Výstava Matúša Zajaca


Fotograf Matúš Zajac, ktorý viackrát spolupracoval s Networkom Slovakia, bude mať výstavu Podoby viery v galérii v Nitre.

štvrtok 2. októbra 2008

Danka očami Lucie Nedorostovej

Autorka fotografií: Lucia Nedorostová

streda 1. októbra 2008

Pohľadom Oľgy Gluštíkovej
Autorka fotografií: Oľga Gluštíková