streda 10. septembra 2008

Príčinou islamizácie Európy je zrieknutie sa kresťanskej identity

  RUŽOMBEROK Počas žurnalistického seminára Mládež a média vystúpil Imrich Gazda s prednáškou o islame v západnej Európe. Vyjadril myšlienku, že islam je v európskom priestore čoraz silnejší najmä preto, lebo Európania sa vzdávajú svojej židokresťanskej identity.
  Napriek tomu, že európska kultúra stojí na židovsko-kresťanskej morálke, rímskom práve a gréckej vzdelanosti, zmienka o Bohu z navrhovaného textu neschválenej euroústavy vypadla. Boh nie je vytesňovaný iba formálne, ale aj konkrétnymi opatreniami, akými sú spochybňovanie úlohy rodiny alebo siahanie na život v prenatálnej apostproduktívnej fáze.  
   Naopak islam sa k svojim hodnotám hrdo hlási a nedovolí si ich prispôsobovať dobe a reformovať. Moslimovia nedajú dopustiť na svoju identitu a tradíciu. Preto niektorí intelektuáli, najmä zo socialistických, feministických a liberálnych kruhov vidia v islame duchovnú alternatívu pre Európu.
  Gazda vyslovil názor, že keby Európa žila svoju tradíciu, nemala by problém s islamizáciou. Ak by moslimovia videli živé tradície, možno by začali dokonca obdivovať európske hodnoty.
  Imrich Gazda pôsobí ako publicista a doktorand na Katedre žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zaoberá sa prezentáciou náboženskej problematiky v sekulárnej a cirkevnej tlači ako aj otázkami islamu v Západnom svete. Za príspevok 11. september 2001: Je zodpovedný Západ? získal Novinársku cenu 2006 v kategórii Najlepší komentár v printových médiách.

Autor: Daniel Markovič

Žiadne komentáre: