pondelok 19. januára 2009

Mediálny deviatnik: 19. januára 2009

„Komunikovať je dôležitejšie ako hovoriť o komunikácii." don Pascual Chávez
 
Modlitba:
Svätý František Saleský, ty si sa nechal viesť Božím duchom a múdro si využil dostupné médiá na hlásanie právd viery, aby si budoval jednotu veriacich. Vypros nám Božiu pomoc a svetlo Svätého Ducha pre naše pôsobenie v médiách. Aby sme boli verní evanjeliu, tvorivo ho hlásali ďalším a tak mali radosť z účasti na budovaní Božieho kráľovstva. Amen.

Žiadne komentáre: